ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε πληθώρα σκακιστικών προγραμμάτων, περιγραφή και σχόλια καθώς και συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.