ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017

 

5ο GRAND PRIX

  1. 1ο grand prix: 15/10/2016 και 22/10/2016, 18.00-20.00
  2. 2ο grand prix: 19/11/2016 και 26/11/2016, 18.00-20.00
  3. 3ο grand prix: 10/12/2016 και 17/12/2016, 18.00-20.00
  4. 4ο grand prix: 14/01/2017 και 21/01/2017, 18.00-20.00
  5. 5ο grand prix: 11/03/2017 και 18/03/2017, 18.00-20.00
  6. 6ο grand prix: 13/06/2017 και 20/06/2017, 18.00-20.00

Σχολικό πρωτάθλημα

Ατομικό Σχολικό πρωτάθλημα:  18 και 19 Φεβρουαρίου 2017

Ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα: 5 Μαρτίου 2017

 

Αξιολογούμενο Open Κατσαράς

1ος, 2ος και 3ος γύρος: 28-29-30/10/2016

4ος και 5ος γύρος: 5-6/11/2016

6ος και 7ος γύρος: 12-13/11/2016