ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-18

Τμήμα Ρόδου:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
16.00-17.00 step ston 1 step sto 2 step ston 1 step sto 2 09.00-10.00
17.00-18.00 Π1 step 2A step 2B step 2A Π1 10.00-11.00
18.00-19.00 Π2 step 1 Κ1 step 1 Π2 11.00-12.00 step 2B
19.00-20.00 12.00-13.00 Step 3 (11.30-13.30)
20.00-21.00 13.00-14.00 Π5
21.00-22.00 ενήλικες 14.00-15.00 Π5
22.00-23.00 ενήλικες 15.00-16.00 Π8
16.00-17.00 Π8

Steppings Stones 1: Αρχάριοι
Step 1
Step 2
Step 3
Π1-2: 4ο επίπεδο
Π5: 5ο επίπεδο
Π8: τμήμα εφήβων

 

Τμήμα Κρεμαστής

Τα τμήματα λειτουργούν στο Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής

Step 1:  Δευτέρα και Παρασκευή 16.00-17.00

Step 2: Δευτέρα και Παρασκευή 17.00-18.00

Step 3: Δευτέρα 18.00-19.00 και Παρασκευή 19.00-20.00

Προχωρημένοι: Δευτέρα 19.00-20.00 και Παρασκευή 18.00-19.00

 

Τμήμα Ιαλυσού

Τα τμήματα λειτουργούν σε χώρο που παραχωρήθηκε από το φροντιστήριο Πλεονέκτημα Αριστείον

STEP 1 ΣΑΒΒΑΤΟ 14.00-15.00 και Πέμπτη 17.00-18.00
STEP 2 ΣΑΒΒΑΤΟ 15.00-16.00 και και Πέμπτη 18.00-19.00
STEP 3 ΣΑΒΒΑΤΟ 12.00-14.00

 

Τμήμα Αφάντου

Τα τμήματα λειτουργούν κάθε Σάββατο, στο Λύκειο Αφάντου δίπλα από το χορευτικό, τις εξής ώρες:

12001400 step 1
15001700 step 5
17001900 step 2